Διαμερίσματα
 
Οκτώβριος
Μάιος - Ιούνιος
Ιούλιος - Σεπτ.
60 Euro (4 ατομα)
70 Euro (4 ατομα)
80 Euro (4 ατομα)
     
 
Studios
 
Οκτώβριος
Μάιος - Ιούνιος
Ιούλιος - Σεπτ.
30 Euro (2 ατομα)
40 Euro (2 ατομα)
50 Euro (2 ατομα)
     

* Επιπλέον άτομα στο Studio + 10%
* 2 έως 4 άτομα για το Studio

NOISIS Internet Services